Oferta

Impreza:
WEB-Wybrzeże Likijskie 4* / 5*
Transport:
Samolot (WAW-AYT)
Termin:
26.10.2019 - 02.11.2019


Świadczenia

Wiek dziecka
Dorośli:
Dzieci:
Lp. Świadczenie Liczba Cena Wartość
1 osoba dorosła 2 1049 PLN 2098 PLN
2 Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 2 15 PLN 30 PLN
3 Ubezpieczenia NNW, KL i bagaż 2 59 PLN 118 PLN
Razem: 2246 PLN


Dopłaty opcjonalne

Uczestnicy

Osoba zgłaszająca
Prefiks
Nazwisko
Imię
Ulica i nr domu
Kod
Miejscowosć
Telefon
E-mail
Uczestnik 1
Prefiks
Nazwisko
Imię
Data ur.
Ulica i nr domu
Kod
Miejscowosć
Telefon
E-mail
Uczestnik 2
Prefiks
Nazwisko
Imię
Data ur.
Ulica i nr domu
Kod
Miejscowosć
Telefon
E-mail
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Formularz informacyjny
Formularz Informacyjny do Umów o Udział w Imprezie Turystycznej >>> Zobacz


Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem sie z Warunkami Uczestnictwa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.
powrót do listy ofert