Премио Травел България ЕООД

Политика за защита на личните данни

Ние в Премио Травел България разбираме, че личните Ви данни и защитата на информацията, която споделяте с нас, са изключително важни. Затова тази Политика за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим. Обяснява и къде и как събираме Ваши лични данни, както и кои са правата Ви относно информацията, която съхраняваме за Вас.

Настоящата политика се отнася за Вас, в случай че ни предоставяте лични данни в търговски обект, по телефона (чрез обаждане или SMS), онлайн, по пощата или чрез куриер, през социалните мрежи, в корпоративен или промоционален уебсайт, през мобилно приложение или по друг начин.

Политиката ни за защита на личните данни е израз на нашата готовност да защитаваме личната Ви информация и се прилага от компаниите на Премио Травел във всички държави от Европейския съюз (ЕС).

Кои сме ние?

Когато казваме „ние“ или „нашето/ нашите/ нашата/ нашият“ в рамките на настоящата Политика за защита на личните данни, имаме предвид следната компания:

Премио Травел България ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Васил Кънчев“ 26, бизнес сграда „Стефан Караджа“, с ЕИК: 203825668

Каква информация съхраняваме за Вас?

 • Информация, която споделяте с нас, като:
 • Вашите имена,
 • пощенски адрес,
 • дата на раждане,
 • телефонен номер,
 • имейл адрес,
 • банкова сметка или данни от карта за разплащане, когато направите резервация за пътуване
 • както и всякаква обратна връзка, която ни предоставяте по пощата, телефона, имейл или чрез съобщения в социалните мрежи.
 • Информация за продуктите или услугите, които Ви предоставяме (включително какво сме Ви предоставили, къде и кога, каква сума сте заплатили за тях, начин, по който използвате нашите продукти и/или услуги и т.н.);
 • Ваши контакти и история на електронните съобщения, които получавате от нас, включително дали тези съобщения са били отворени и дали сте кликвали върху някоя от връзките (линкове) в тях. Искаме да бъдем сигурни, че нашите съобщения са полезни и важни за Вас, така че в случай че не ги отворите и не кликнете върху връзка (линк) в тях, ние знаем, че трябва да подобрим информацията, която Ви изпращаме;
 • Информация от други източници, като например наши партньори, на които сте предоставили данните си и сте се съгласили те да бъдат предавани на доверени трети лица, в явен или анонимизиран вид (напр. компании за маркетингови или клинични проучвания, финансови институции, социални мрежи и др.), включително и информация за Вас, която е публично достъпна.

Как използваме данните, които ни предоставяте?

Можем да използваме информацията, която ни предоставяте, по един, по няколко или по всички начини, изброени по-долу:

 • За да Ви предоставим нашите услуги;
 • За да обработим регистрацията или резервацията Ви;
 • За да приемем плащане от Вас или за да Ви го възстановим, в случай че това се наложи;
 • За да Ви осигурим персонализирано преживяване по време на Вашето пазаруване или по време на общуването Ви с нас;
 • За да Ви изпратим нашия каталог с екскурзии или други рекламни материали на посочен от Вас пощенски адрес;
 • За да Ви изпратим електронно копие от нашия каталог с екскурзии или други рекламни материали на посочен от Вас електронен адрес;
 • За да се свържем с Вас по телефона и да Ви предоставим допълнителна информация, свързана с една или повече от предлаганите от нас екскурзии;
 • За да сме сигурни, че сте реален човек, както и да предотвратим евентуални измами;
 • За да провеждаме маркетингови проучвания, било то чрез наши служители или чрез доказали се на пазара агенции за такива проучвания;
 • За статистически нужди и анализи (данните Ви тогава се обработват в анонимизиран вид);
 • За да ни помогнат да разберем повече за Вас като наш клиент, за продуктите и/или услугите, които използвате, за начина, по който ги използвате, както и за да Ви осигурим по-добро обслужване от страна на нашите служители;
 • За да откриваме начини да подобрим нашите продукти, услуги, приложения или уебсайтове;
 • За да се свързваме с Вас във връзка с продукти или услуги, предоставяни от нас или от други компании, които са наши доверени партньори;
 • За да Ви изпращаме рекламни послания онлайн, на Вашия електронен адрес или във Вашия профил в социалните мрежи (Facebook, Instagram, Twitter);
 • За да отправяме към Вас предложения по телефона;
 • За да Ви изпращаме рекламни послания чрез печатни материали;
 • За да гарантираме сигурността на нашите служители; както и
 • За да можем да отговорим по възможно най-добрия начин на Вашите въпроси и/или да разрешим всеки проблем, който бихте могли да имате във връзка с използването на нашите услуги.

На какво основание и за какъв срок обработваме личните Ви данни?

В случаите, в които личните данни, които сте ни предоставили са необходими за сключването и/или изпълнението на договор, по който Вие сте страна и/или за преодствяне на услуга, която сте заявили, ние ще обработваме личните Ви данни на основание сключения договор и ще обработваме само тези данни, които са необходими за предоставяне на конкретната услуга по договора. Обичайният срок, в който съхраняваме и обработваме Вашите лични данни, е 5 (пет) календарни години, считано от предоставянето на услугата по договора освен, ако не сте посочили друго или не е налице друго законово основание, на което ние можем да продължим да обработваме данните Ви.

В случай, че сте дали своето съгласие за получаването на търговска комуникация от нас, отнасяща се до нашите продукти, услуги и събития, то ние ще използваме личните Ви данни за осъществяването на персонифицирана комуникация с Вас до изричното оттегляне на съгласието от Ваша страна.

Уведомяваме Ви, че независимо от горното, като търговец, имаме правото да обработваме личните Ви данни в случаите, когато обработването е необходимо за целите на легитимните ни интереси или тези на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или основни права и свободи.

Уведомяваме Ви и че имаме правото да използваме личните Ви данни, когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас.

След отпадане на основанието за обработване на личните Ви данни, ние се задължаваме да ги унищожим по начин, непозволяващ тяхното разкриване и тяхното бъдещо възстановяване.

Независимо от горните срокове, ние няма да заличим Вашите лични данни, ако са налице неуредени отношения с Вас по отношение на сключения договор, в случаите на  съдебни,  административни или други висящи производства, образувани от или срещу нас, по които Вие сте страна, както и при наличие на задължение за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и при наличието на други основания, предвидени в действащото законодателство.

В случаите, в които съгласно действащото законодателство, за нас е налице задължение за съхранение на опреден вид документи, книжа или друга информация в определен срок, то Вашите лични данни ще бъдат заличени след изтичането на съответните срокове.

 

С кого можем да споделяме Вашите данни?

С компании от групата на Премио Травел Груп намиращи се в Европейски съюз

Можем да споделяме Вашите данни (само в рамките на Вашето съгласие за това) с други компании от Премио Травел Груп. Така ще можем да Ви осигурим първокласно обслужване. Компаниите, които са включени в нашата група, са:

Компания 1:

PREMIO TRAVEL SP. Z O.O.PL 5213549008

Компания 2:

S.C PremioTravel Holidays SRL30165485

С наши партньори и/или доставчици

Работим с партньори и доставчици, които също могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните! Предоставяме им само информация, която е необходима, за да получите съответния продукт и/или услуга или която може да им помогне да Ви предоставят услугите си, които Вие сте заявили или към които сте проявили интерес. Например, в случай че сте посочили, че се интересувате от маркетингова информация от нас и/или от наши партньори, е възможно да виждате рекламни съобщения за нашите продукти и/или услуги в уебсайтове, които посещавате. Или когато ни предоставяте данни за разплащателна карта на Ваше име, ние можем да обменяме тази информация с наши доставчици за разплащания (напр. ePay, EasyPay, Борика, Paysera, Visa и/или MasterCard).

Доставчиците, с които споделяме Ваши лични данни, за да Ви осигурим по-качествено обслужване, както и за да Ви изпращаме нашите рекламни и промоционални материали, са:

 • Медияпост Хит Мейл България ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Любата“ 4-6, ет. 4, ап. 12, с ЕИК 131468795
 • Метрика ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Обелско шосе“ 7, бизнес център „Люлин“, ет. 1, с ЕИК: 200967630

Наши бизнес партньори

В случаите, в които участвате в партньорска програма или програма за лоялност, в която е включена компанията Премио Травел България ЕООД, Вашите данни могат да бъдат споделяни с всички партньори в рамките на програмата, за които имаме Вашето съгласие. Правим това, за да могат тези партньори да Ви осигурят продуктите и/или услугите, които предлагат.

Други организации или личности:

Можем да предоставим Ваши лични данни на други организации, при определени случаи. Например: 

 • Ако обсъждаме продажба на целия или част от нашия бизнес, можем да споделим данни за Вас на потенциални купувачи – но само в обобщен вид, за да  могат те да оценят потенциала на бизнеса;
 • Ако претърпяваме реорганизация или компанията ни е продадена на друга организация, можем да прехвърлим личните Ви данни към въпросната компания, за да продължим да Ви осигуряваме съответните продукти и/или услуги;
 • Ако това се изисква по закон, от държавна или частна институция, при изпълнение на нейните регламентирани от закона задължения (напр. полиция, НАП, НОИ, КЗЛД и т.н.);
 • Ако трябва да споделим Вашите лични данни, за да защитим своя законен интерес или да упражним правата си, регламентирани от закона, както и за да защитим своите клиенти, потребителите на наши продукти и/или услуги, системи и сървъри; или
 • В отговор на изискване от страна на други физически лица (или техни представители), които се опитват да защитят законово регламентираните си права или правата на други физически лица или организации.

Международен трансфер на Вашите лични данни

Понякога, за цели, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, можем да извършваме трансфер на Вашите лични данни към трета страна (друга от компаниите в рамките на нашата група или наш доставчик и/или партньор), чието централно управление се намира извън България, в ЕС, както и извън рамките на ЕС (само за целите на Вашето пътуване). Ако направим това, Вашите лични данни ще продължат да бъдат обект на защита спрямо действащото към момента законодателство. Прехвърлянето на данните Ви може да се осъществи въз основа на договор между нас и третата страна, по начин, одобрен от съответния регулаторен орган, както и по силата на външна договореност, одобрена от съответния регулаторен орган (напр. схемата за защита на личните данни US ‘Privacy Shield’).

Държавите, към които извършваме международен трансфер на лични данни, в съответствие с Вашия договор с нас и с избраната от Вас туристическа дестинация, са:

 

 • Турция
 • Тайланд
 • Италия
 • Испания
 • Северен Кипър
 • Южен Кипър
 • ОАЕ
 • Китай
 • САЩ
 • Канада
 • Гърция
 • Индия
 • Мавриций

Личните данни, които траснферираме съдържат необходимия минимум, а именно списък с имена на пътуващи и дата на раждане

Как ще получавате информация за нашите продукти и/или услуги?

Когато сте посочили изрично, че сте съгласни с това, с радост ще споделяме периодично с Вас информация за нашите специални предложения, идеи, продукти и/или услуги, тогава, когато имаме новини за Вас. В зависимост от Вашите изрично посочени предпочитания, можем да правим това:

 • по пощата,
 • по имейл,
 • по телефона (включително чрез текстово или визуално съобщение),
 • онлайн, чрез социалните мрежи,
 • чрез известия в мобилни или други приложения
 • или по друг електронно преносим начин.

 

В случай че не сте съгласни с това, ние няма да Ви изпращаме съобщения от търговски характер. В зависимост от нашите продукти и/или услуги, които използвате, обаче, може да се налага да Ви изпращаме съобщения, свързани с Вашето пътуване. Ако искате да промените своите предпочитания за получаване на съобщения от нас, можете да го направите като се свържете с нас.

 

Можете да заявите своите предпочитания и като се свържете с нас:

 • на тел. 02 808 2040
 • на имейл адрес privacy@premiotravel.bg
 • на пощенски адрес: гр. София, ул. „Васил Кънчев“ 26, бизнес сграда „Стефан Караджа“

Какви са Вашите права?

Достъп до и корекция на Вашите лични данни

Имате право на достъп до личните Ви данни, които обработваме за целите посочени по горе. Ако обработваме тези данни и получим искане от Вас (или от трето лице, упълномощено от Вас), ще осигурим този достъп безплатно. Имате право и да поискате копие от Вашите лични данни, които обработваме.

Преди да осигурим достъп до личните данни на Вас или на упълномощено от Вас лице, можем да поискаме доказателство за идентичността, както и подробности за отношенията Ви с нас или с наши партньори, за да можем да открием данните, които се отнасят до Вас.

Ако които и да било лични данни, които съхраняваме и обработваме за Вас, са неточни или остарели, Вие сте в правото си да изискате от нас да ги коригираме, включително чрез добавяне на декларация.

Право да изтрием личните Ви данни

Имате право да поискате да заличим личните Ви данни без ненужно забавяне ако:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглили своето съгласие;
 • когато сте възразили срещу обработването, ако то е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

При определени условия може да откажем да заличим личните Ви данни, в случаите, предвидени от закона.

Право на преносимост на данните и право на жалба

Имате право да получите данните, които обработваме за Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да прехвърлите данните си към друг Администратор.

Имате право да предявите жалба до местния регулатор, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или съда, ако смятате, че Вашите права са нарушени. За целта можете да посетите уебсайта на КЗЛД на адрес https://www.cpdp.bg/, където ще научите повече.

Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни от наша страна по всяко време, като изпратите заявление за това към нас

 • на тел. 02 808 2040 
 • на имейл адрес privacy@premiotravel.bg
 • на пощенски адрес: гр. София, ул. „Васил Кънчев“ 26, бизнес сграда „Стефан Караджа“

Право на възражение

Вие имате право по всяко време да подадете до нас възражение срещу обработване на Вашите лични данни за цели, свързани с директния маркетинг, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Възражението може да бъде направено по телефон или с електронно писмо на посочените по-долу данни за контакт с нас.

Ограничаване обработването на лични данни

Вие имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, когато считате, че личните Ви данни са неточни, обработването на личните Ви данни е неправомерно, ние не се нуждаем от личните Ви данни за целите на обработването или Вие сте възразили срещу обработването им.  В този случай личните данни ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

Право да не бъдете обект на автоматизирано решение, включващо профилиране

Имате право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включително профилиране, когато това поражда правни последставия за Вас или Ви засяга в значителна степен. 

Ако искате да упражните което и да е било от правата си, описани тук, моля, свържете се с нас на посочените по долу контакти.

Ако искате да упражните което и да било от правата си, описани тук, моля, свържете се с нас на посочените тук контакти.

Защита на данните Ви

За да защитим данните Ви, предприемаме редица мерки, включително:

 • Ограничаваме достъпа до помещенията, в които работим, само до хората, които трябва да бъдат там (за целта използваме кодове и карти за достъп, пароли и др. технологии, свързани с ограничаване на достъпа до определени помещения);
 • Прилагаме и контрол на достъпа до нашите системи за информационни технологии с помощта на защитни стени (firewalls), валидиране на идентификационен номер (ID), логическо сегментиране и/или физическо разделяне на нашите системи и информация;
 • Никога не искаме от Вас да ни изпращате паролата си или повече информация от тази, която ни е необходима за нормалното протичане на нашите взаимоотношения;
 • Съветваме Ви никога да не въвеждате номер на сметка, парола или друга чувствителна информация в имейл или след като сте кликнали върху връзка в имейл.

Контакт с нас

Ако искате да упражните което и да било от правата си, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, или ако имате въпрос или оплакване, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с нас по един от следните начини:

 • По имейл: privacy@premiotravel.bg
 • По телефона: на тел. 02 808 2040
 • По пощата: До длъжностното лице по защита на личните даннина Премио Травел България ЕООД,  адрес: гр. София, ул. „Васил Кънчев“ 26, бизнес сграда „Стефан Караджа“

Имате право да изпратите оплакване и до местния регулатор, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). За целта можете да посетите https://www.cpdp.bg/, където ще научите повече.

Промяна в политиката за защита на личните данни

Последната промяна на настоящата Политика за защита на личните данни на Премио Травел България ЕООД е направена на 22.05.2018 г.

БЮЛЕТИН

Присъединете се към нас, за да се възползвате от специалнте ни оферти,
абонирайте се за нашия бюлетин!
Политика за защита на личните данни